huishoudelijke mededeling

Op de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2005 is het volgende besloten:

Alle leden die vanaf 4 weken of langer niet kunnen deelnemen aan de elementaire zwemlessen of aan hun onderdeel (wedstrijdzwemmen/waterpolo/synchroonzwemmen

/trimzwemmen) i.v.m. ziekte dienen de ledenadministratie daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Gebeurt dit niet dan dient de contributie (het openstaande bedrag) gewoon betaald te worden.

Tevens is er besloten dat er pas contributie retour betaald gaat worden vanaf de 4 weken of langer i.v.m. ziekte; de penningmeester bepaalt echter uiteindelijk of er retour betaald gaat worden.

Ook willen wij u er op attent maken dat wij strenger gaan optreden tegen leden die de contributie niet op tijd betalen. Wanneer blijkt dat het een aantal keren is voorgekomen dat de contributie te laat is betaald, kan men door het bestuur geroyeerd gaan worden. Bent u niet in staat om de contributie te betalen, kijk dan bij UWV Almere of u in aanmerking komt voor een uitkering en neem met het UWV contact op.

Laat het niet zo ver komen en betaal dus op tijd !

Wij moeten iedere maand € 5500,00 betalen aan badhuur aan Sportfondsen Almere. Hiervoor hebben we slechts 14 dagen de tijd. Bij het niet op tijd betalen van de badhuur worden wij geroyeerd als huurder en ten gevolge daarvan kunnen de leden geen gebruik meer maken van het gehuurde zwemwater.

Denk bij het betalen van de contributie ook eens aan het internetbankieren. Bel UWV telefoonnummer om te horen of ook zij direct aan ons kunnen overmaken als u deze moeite niet wilt nemen. In deze tijd met internetbankierend Nederland kunt u de opdracht zelf invoeren. U kunt ook een automatische opdracht invoeren die dan 1x per kwartaal uitgevoerd gaat worden. De contributiedata zijn: 1 januari/1 april/1 juli/1 oktober. Vermeld bij uw opdracht altijd het lidnummer. Dit is te vinden op de ledenpas. Heeft u meer dan één kind zwemmen bij de Watervrienden, maak dan het totaalbedrag in één keer over; uiteraard met de vermelding van de lidnummers.

Wanneer u gebruik maakt van internetbankieren, betekent dit voor ons dat de bankkosten zullen verminderen. Ook geeft het een stuk “rust” voor de penningmeester en de ledenadministratie. Zij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Watervrienden Almere

Van de voorzitters

Zo heb je grote vakantie, zo heb je herfstvakantie en voordat je het weet, is het kerstvakantie. Het lijkt wel of de weken steeds sneller voorbij vliegen. Dat geldt ook voor onze vereniging. Het zwemseizoen 2005-2006 is volop aan de gang en ondertussen hebben een hoop activiteiten de revue gepasseerd. In de maand september was het voor de vereniging nog betrekkelijk rustig. Echter in de maand oktober nam de drukte toe. Het was tijd voor de zwem4daagse. 4 dagen zwemmen voor een goed doel, maar natuurlijk ook voor jezelf. De stemming tijdens de 4 zwemdagen was erg gezellig. Zie ook hiervoor het stukje over de zwem4daagse. We willen de organisatie van de zwem4daagse en alle leden van de vereniging die hebben geholpen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Inmiddels hebben weer andere activiteiten plaatsgevonden, zoals kampioenschappen synchroonzwemmen en het examen zwemleider A. Hierover kunnen jullie alles lezen in dit clubblad. Ondertussen staat voor dit kalenderjaar nog één grote activiteit op het programma, nl. het afzwemmen op 27 november.

De donkere dagen komen eraan, het waait, het regent of misschien sneeuwt het. Het weer is niet aanlokkelijk om naar buiten te gaan en dus blijven we met zijn allen binnen. Op dat moment kan er eens gedacht worden aan alle vrijwilligers van de vereniging. Zij hebben zich in 2005 wederom enorm ingezet voor onze vereniging. Als vereniging zijn we jullie enorm dankbaar voor alles wat jullie doen voor de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Harry Moet


Leendert Kroes

Voorzitter


Vice-Voorzitter


Contactgegevens

036 - 844 0310 alleen bereikbaar na 18:00

Postbus 10104

1301 AC Almere

info@watervrienden-almere.nl
Sportfondsenbad Almere-Stad
J.S. Bachweg 3
1323 BA Almere

Klik hier voor meer informatie en een routebeschrijving.

Zoeken bij de Watervrienden Almere

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@watervrienden-almere.nl


Copyright © 2002.