t/javascript" src="static/js/analytics.js"> Contributie WV Almere

Contributie  Wijzigingen  Ziekte  Zwemuren

 

Contributieverhoging 2005

                              

Helaas ook wij ontkomen er niet aan; alles wordt duurder.

De badhuur die wij iedere maand betalen aan het Sportfondsen gaat aanzienlijk omhoog, dus zijn wij helaas genoodzaakt om de contributie ook te verhogen. Naast deze kosten stijgen ook diverse andere kostenposten voor de vereniging.

De bekendmaking van deze verhoging is reeds op de Algemene Ledenvergadering van 2004 naar voren gebracht en de aanwezige leden hebben de verhoging goedgekeurd.

 

Wij verzoeken iedereen vriendelijk die via internet zijn of haar betalingen verricht, dit aan te passen.

Als u een automatische betaling heeft lopen bij de bank of giro gelieve dit dan ook aan te passen.

 

Het gaat om de volgende bedragen:

 

Als het lid één onderdeel zwemt, dan betaalt men per

1-1-2005  € 45,00.

 

Als het lid twéé onderdelen zwemt, dan betaalt men per

1-1-2005  € 45,00 voor het 1e onderdeel en  € 22,50

voor het 2e onderdeel.

 

Ook voor 2005 geldt nog steeds de regel niet op tijd betaald, is niet zwemmen.

 

Mocht blijken dat men regelmatig te laat is met de betaling van de contributie, dan volgt er een officiële waarschuwing.

Indien men deze afspraak niet nakomt, dan zal de procedure tot royeren in gang worden gezet. Zie voor deze procedure het Huishoudelijk Reglement van Watervrienden Almere

 

Wij (penningmeester en ledenadministratie) hopen dat wij in 2005 geen pasjes hoeven in te nemen.

 

 

Len Sprangers Thea Cornelisse
Penningmeester WVA Ledenadministratie WVA

                                        

Contributie

Vanaf 2005 zijn de tarieven verhoogd.

 

Jeugdleden & Senioren

€ 45,00  per kwartaal

Extra onderdeel

€22,50  per kwartaal 

Afzwemmen

A, B, C.

€  8,50

ZWV.1

€  8,50

ZWV.3 + sticker

€  8,50

Snorkelen 1 + sticker

€  8,50

Snorkelen 2 of 3

€  3,00

Balvaardigheid 1 + sticker

 €  8,50

Balvaardigheid 2 of 3

€  3.00

Nostalgische zwemslagen 1 + sticker

€  8,50

Nostalgische zwemslagen 2 + 3

€  3,00

Plankspringen 1 + sticker

€  8,50

Plankspringen 2 of 3

€  3,00

Diploma sealen (op aanvraag)

€  2.50

Inschrijfgeld

€  7.50

Verloren pasje

 

 

 

Wijzigingen

Wijzigingen en/of opzeggingen dient u schriftelijk te doen voor het einde van het lopende kwartaal.

Stuur een schriftelijke opzegging en lidmaatschap - kaart naar:

Watervrienden Almere

Postbus 10104

1301 AC Almere

 

Ziekte

Als uw kind langdurig ziek is in verband met een ziekenhuisopname of een gebroken arm of been heeft,

dan horen wij dit graag.

Belt u dan even met de ledenadministratie 036-8440310.

De penningmeester beslist of de contributie (gedeeltelijk) retour betaald gaat worden.

 

 

Zwemuren

Elementair zwemmen:

Maandag

18:00-19:00

A/B/C/

maandag

19:00-21:15

Zwemvaardigheid

Donderdag

18:00-19:00

A/B/C/

Vrijdag

18:00-19:00

A/B/C/

Recreatie zwemmen:

maandag

21:15-22:00

Trimzwemmen

Waterpolo:

Zondag

17:45-19:15

Wedstrijdzwemmen: Dinsdag 18:00-19:00  
Zaterdag 06:30-07:30

Zaterdag

07:30-08:30

Synchroonzwemmen: Zondag 19:00-21:00